WLTP

Hvad er WLTP?

WLTP er en forkortelse for ”Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”. 

Proceduren er en harmoniseret prøvningsmetode for bilers brændstofforbrug og CO2-emissioner.  Derudover fastsætter WLTP energiforbrugsværdier for alternative brændstoffer samt kørselsrækkevidde for elektriske biler.

Den tidligere prøvningsmetode, kaldet ”New European Driving Cycle” (NEDC), blev udviklet i 1980'erne. På grund af udviklingen i teknologi og kørselsforhold er NEDC efterhånden forældet. Der har derfor vist sig en stigende forskel mellem forbruget målt ved NEDC proceduren og det faktiske forbrug ved virkelig kørsel. 

Den Europæiske Union har på denne baggrund, i samarbejde med de øvrige medlemmer af UNECE, herunder Japan, USA, Kina, Rusland og Indien, udviklet en ny testprocedure kaldet WLTP.

Den nye WLTP prøvningsmetode afspejler i højere grad kørselsmønstret ved virkelig kørsel og giver derfor et mere retvisende billede af bilens reelle brændstofforbrug og CO2 emission. Forbrugerne vil derfor med WLTP testproceduren få et forbrugstal som forventes at være tættere på det faktiske forbrug.

Fælles for den nuværende NEDC og den kommende WLTP testprocedure er dog, at der er tale om standardiserede laboratorietest, hvis primære formål er at give reproducerbare målinger, som skal sikre sammenlignelige resultater for alle biler.

Det er således fortsat nødvendigt at være opmærksom på, at der er tale om en laboratorietest som ikke tager højde for variable omstændigheder som f.eks. varierende kørselsmønster samt vind-, vejr- og vejforhold.

Overgangen til WLTP

Indførslen af WLTP sker i flere faser, og omfatter i første omgang personbiler og dernæst varebiler, som er forskudt et år. Første fase af WLTP for personbiler trådte i kraft 1. september 2017. Sidste fase af WLTP er gældende for varebiler og træder i kraft 1. september 2019, hvorefter WLTP er fuldt indfaset.

For at sikre, at forbrugerne stadig har mulighed for at sammenligne brændstofforbruget for nye biler i overgangsperioden, har Europa Kommissionen udarbejdet et simuleringsprogram ved navn CO2MPAS. Dette program anvendes i forbindelse med typegodkendelse og kan ud fra data fra WLTP testen udregne et tilnærmet NEDC brændstofforbrug, som ligeledes anføres på bilens dokumentation. 

Det vil således fortsat være muligt for forbrugerne at sammenligne nye bilers brændstofforbrug, ud fra NEDC forbrugstallet, frem til 1. januar 2019. Herefter vil al forbrugeroplysning skulle foregå ud fra WLTP forbrugstallet.

Tidslinje for overgangen fra NEDC til WLTP for personbiler

Fra 1. september 2017

  • WLTP introduceres som et krav i forbindelse med typegodkendelse af nye typer af personbiler
  • Personbiler typegodkendt med et WLTP brændstofforbrug er ligeledes forsynet med et omregnet NEDC brændstofforbrug, som skal anvendes til forbrugeroplysning i bl.a. reklamemateriale og på salgssteder
  • Køretøjer typegodkendt efter NEDC før 1. september 2017 kan fortsat sælges

Fra 1. september 2018

  • Alle nye biler skal være typegodkendt med et brændstofforbrug målt efter WLTP testproceduren (Dog med undtagelse af restkøretøjer)
  • Personbiler typegodkendt med et WLTP brændstofforbrug er fortsat ligeledes forsynet med et omregnet NEDC brændstofforbrug, som skal anvendes til forbrugeroplysning i bl.a. reklamemateriale og på salgssteder

Fra 1. januar 2019

  • Alle nye biler skal anvende WLTP brændstofforbrug til forbrugeroplysning i bl.a. reklamemateriale og på salgssteder (Dog med undtagelse af restkøretøjer)

I 2020:

  • Europa kommissionen vil konvertere de NEDC baserede CO2 klima mål til WLTP CO2 klima mål, for at kunne sammenligne fabrikanternes efterlevelse

Væsentlige forskelle mellem NEDC og WLTP testen

  WLTP 
 NEDC
Temperatur   14C (Korrigeret)  20-30C
 Varighed  30 min  20 min
 Stilstand  13%  25%
 Distance  23,25 km  11 km
 Hastighed (Gennemsnit)  46,5 km/t  34 km/t
 Hastighed (Maksimal)  131 km/t  120 km/t
 Individualiseret måling
ud fra ekstraudstyr og
variant
 Ja  Nej

 Kilde: Færdselsstyrelsen 

Åbent hus d. 1.-2. september 2018

- var en succes. 

I weekenden den 1.-2. september 2018 slog vi dørene op og og viste jer den nye Ford Focus til Danmarkspremiere. Vi havde en skøn weekend med en masse besøgende og glade mennesker. 

Vi havde stillet en cykel på højkant til en heldig vinder blandt alle, der købte en bil i weekenden. Vinderen blev Keld og vi ønsker ham stort tillykke med cyklen og hans nye Ford Focus.  

Keld vinder af ny cykel